Diagnostika a rozbor běhu

Získáš nejen rozbor a zhodnocení běžecké techniky, ale celkový obrázek o stavu tvého pohybového aparátu, identifikujeme případné dysbalance a slabá místa i s doporučením, jak ideálně zařadit změny, úpravy do tvého denního režimu. Nekritizujeme, ale motivujeme a ukazujeme cesty ke zlepšení.

  1. Výsledkem je zhodnocení běžecké techniky, funkčnosti pohybové aparátu, identifikace dysbalancí a slabých míst.
  2. Dostaneš doporučení a návrh řešení zjištěných problémů podle priorit, potřeb a tvých tréninkových cílů.

Zobrazen jediný výsledek

Zobrazen jediný výsledek