Diagnostika a rozbor běhu

Proč projít diagnostikou a rozborem běhu

ROZHOVOR PŘED ROZBOREM

Krátkým rozhovorem odhalíme Tvoji osobní anatomii a biomechaniku běhu, případně chůze. Zaměříme se na Tebou popsané cíle a potřeby. Společně probereme tvoji sportovní minulost i přítomnost, prodělaná zranění, pracovní návyky a z nich vycházející pohybové stereotypy.

FYZIOLOGICKÝ TEST

Ve druhé části se zaměříme na stavbu Tvého těla. Získáme přesnou představu o ohebnosti a fyzických vlastnostech Tebe, jako běžce. Podíváme se na stavbu Tvých chodidel a jejich funkci, pozici kolen, páteřní křivku, postavení pánve, flexi boků a délku nohou. Je to startovní pozice tvého milovaného pohybu, proto si rozebereme do detailu, jak soustrojí Tvého tělesného aparátu funguje a kde může drhnout.

VIDEOROZBOR NA BĚŽECKÉM PÁSU

Díky špičkové technologii (Contemplas a Currex) natočíme celé Tvé tělo při pohybu zepředu a z boku na video. Zanalyzujeme, jak celkový pohyb, tak pohyb jednotlivých částí těla. Odhalíme dysbalance biomechaniky Tvého pohybu, které nás dovedou k původu obtíží.
Důležitým prvkem bude záznam a analýza běhu na boso, běhu ve Tvé stávající obuvi, v doporučené obuvi, a v případě nutnosti, i v obuvi s vhodnou vložkou. Vše detailně vyhodnotíme a připravíme doporučení pro Tvůj zdravý pohyb.

DOPORUČENÍ A ZHODNOCENÍ

Nabídneme Ti řešení na míru. Na základě pozorování Tvého běžeckého stylu z různých úhlů vyplynou jednotlivá doporučení a změny, která pomohou zefektivnit Tvůj běh a udělají z něj zdravější a lepší pohyb, který nebude natolik zatěžovat pohybový aparát.
Doporučení budou obsahovat individuální specifické druhy protahování a posilování, které budou aktivně působit na Tvé tělo. Jako doplněk dostaneš rady k využití podpůrných pomůcek a služeb, jako je pro Tebe nejvhodnější typ obuvi, vložky do bot, kinesiotaping, masáže, balanční pomůcky či formy atletického tréninku.

Cena a délka vyšetření

EXPERT - kompletní diagnostika běhu     2.800,- Kč/cca 2 hod

  • pohovor – zjištění celkového zdravotního stavu, prodělaná zranění, předchozí sportovní aktivity, návyky ovlivňující úzce kvalitu běhu, zdravotní dopady na běh
  • fyziologické vyšetření – svalový test - zkrácené a oslabené svalové skupiny, ohebnost, zřetězení svalových skupin
  • záznam běhu na běžeckém pásu – video celé postavy, pohled z profilu i zezadu
  • rozbor videa běhu
  • zhodnocení, doporučení – cvičení (posilování, protahování), vhodná obuv, případně vložky (konsultace s prodejcem), cvičební pomůcky, další postup (viz. výše)

BASIC - základní rozbor běhu      1.500,-Kč/cca 1 hod
  • pohovor – rozbor konkrétních obtíží
  • ​​rozbor videa běhu – video z prodejny pouze dolní část, bez práce kyčlí a těla
  • zhodnocení, doporučení – cvičení (posilování, protahování), vhodná obuv, případně běžecké vložky do bot, cvičební pomůcky, další postup
Adresa provádění diagnostiky a rozboru běhu
Přemyslovská 43, Praha - Flora

Rezervace termínu na flora@triexpert.cz nebo telefonním čísle +420 775 585 333.

Koupit